harta

« O REŢEA GNSS/GPS REGIONALĂ PENTRU MONITORIZAREA DEFORMĂRILOR IN SPAŢIUL CARPATO - DANUBIANO - PONTIC ŞI STUDIUL IMPACTULUI CUTREMURELOR LOCALE » Reţeaua modernă GNSS/GPS (Sistemul Satelitar de Navigaţie Globală/Sistemul Global de Poziţionare) a fost proiectată şi implementată începând cu anul 2001, când prima staţie permanentă a fost instalată pe vârful Lăcăuţi, în zona de curbură a Carpaţilor Orientali, la vest de zona epicentrală Vrancea. Reţeaua este constituită în prezent din 24 de staţii operaţionale şi 3 în lucru pentru anul 2017. Pot fi evidenţiate ca obiective principale: monitorizarea la suprafaţă a mişcărilor crustale care apar în interiorul şi în jurul Carpaţilor româneşti, precum şi ale unităţilor tectonice învecinate, ca un rezultat direct al proceselor tectonice la scală globală (de exemplu: interacţiunea dintre placa Euro-Asiatică şi placa Africană) şi observaţii privind mişcările crustale, pentru o mai bună înţelegere a interconexiunii suprafaţă-adâncime a cutremurelor din zona Vrancea. Reţeaua de staţii GNSS/GPS poate oferi de asemenea măsurători fiabile, de înaltă precizie privind prognoze meteo la nivel global, monitorizarea climei, precursori seismici (studii ionosferice), studii coseismice, poziţionarea şi navigarea GNSS şi alte cercetări în scopuri complementare.


Latitudine Longitudine Altitudine Istoric DOMES Statut

Documentatie statie Downlaod


Galerie foto

Descarca date GPS


4 + 5 =Datele oferite pentru download sunt disponibile in format Rinex 2.x, la o rata de esantionare de 30 de secunde, in file de 24 de ore.

Disponibilitatea datelor, se poate observa direct in calendarul interactiv de selectare a datelor (date existente pentru download reprezentate cu verde si date lipsa/inexistente cu gri).

Acestea vor fi trimise sub forma de link, pe adresa de email (valabila) pe care o introduceti in 24-48 de ore de la solicitare, fiind aprobate de catre un operator.

Stiri

In Lucru

...

 • Str. Calugareni, nr. 12
 • Magurele, Ilfov
 • Romania
 • Cod postal 077125
 • +40214050664 / comandament
 • +40214050670 / secretariat
 • +40214050665
 • +40214050673

 • Eduard Nastase
 • eduard_nastase@infp.ro
 • 0726.347.869

 • Alexandra Muntean
 • muntean@infp.ro